Innkjøpspris

- strøm til innkjøpspris i hht. kraftbørsen
- kun kr.45,- pr/mnd. i fastbeløp. Vi spanderer de 3 første mnd.
- ingen bindingstid
- etterskuddvis avregning
- avtalen passer deg med forbruk over ca. 12000 kWh/år.

Fastpris 1 år

- strøm til fastpris over en avtalt periode.
- kun kr.25,- pr/mnd. i fastbeløp.
- du er bundet i avtaleperioden.
- etterskuddvis avregning
- avtalen passer deg som ønsker en forutsigbar pris.

Markedskraft

- strøm til spotpris m/påslag i hht.kraftbørsen
- kun kr.25,- pr/mnd i fastbeløp
- ingen bindingstid
- etterskuddvis avregning
- avtalen passer deg med forbruk under 12.000 kWh/år

Lavpris NO1/NO2

- flytende standard avtale der prisen følger sesongsvigninger
- kun kr.25,- pr/mnd. i fastbeløp
- ingen bindingstid
- etterskuddvis avregning
- avtalen passer deg som ønsker priser i hht.sesongsvigninger

Innkjøpspris

Fastpris 1 år

Markedskraft

Lavpris NO1/NO2

Siste nytt