Forvaltning Aktiv

Hurum Kraft Forvaltning Aktiv er et profesjonelt forvaltet strømabonnement for storkunder som ønsker høy fleksibilitet på sitt strømprodukt og kan tåle lav forutsigbarhet på priser. Det er motstykket til privatabonnementet (også for bedrifter) Hurum Kraft Fastpris som har lav fleksibilitet og høy forutsigbarhet. Hurum Kraft Forvaltning Forutsigbar ligger mellom disse to i risikoprofil. Målet med Hurum Kraft Forvaltning Aktiv er å redusere risiko for høye strømpriser ikke minst gjennom vinterhalvåret og kutte pristopper. I 13 av de siste 15 årene har vi oppnådd bedre pris enn spotpris, dog er ikke historiske resultater en garanti for fremtidige. Vi bruker profesjonelle forvaltere som foretar kjøp og slag i det finansielle kraftmarkedet.

Kategori: