Personvern og vilkår

Velkommen som kunde hos Hurum Kraft – et smart valg!

Her er vilkår og personvernerklæring er lengre ned!

 

Vilkår Hurum Kraft

Hos oss står ingen ting med liten skrift, men vi er pålagt å informere deg om våre vilkår. Vilkårene går først og fremst utpå at vi skal levere kraft til deg på en god måte som er godkjent av Forbrukerombudet. Når du blir kunde hos oss, ordner vi oppsigelse av strømavtalen du har i dag. Vi sjekker om du er kredittverdig så vi ikke sender regning til noen som ikke kan betale. Vi skal passe på personvernet ditt og ønsker at du lager elektronisk faktura-avtale fordi det er kjekt og billig for alle. Dersom noe gjør at det blir prisendringer eller vilkårsendringer, så må vi skrive til deg om det. Alle detaljer i vilkårene finner du nedenfor.

NB! Hurum Kraft er mer en bare gode og konkurransedyktige strømavtaler. Vi tilbyr produkter og tjenester som vi håper vil gjøre din hverdag både enklere og smartere. Hold deg gjerne oppdatert ved å laste ned vår kundeapp, gratis på Google Play og Apple Store.

 

Leveringsvilkår

”Standard kraftleveringsavtale”, fremforhandlet av Forbrukerombudet og bransjeorganisasjonen EnergiNorge, samt særvilkår, gjelder for samtlige
kontraktsforhold som Hurum Kraft AS inngår med husholdningskunder så langt det passer, med mindre annet fremgår av den enkelte avtale eller annet
spesielt skriftlig grunnlag.

 

Leverandørbytte

Du som kunde gir Hurum Kraft AS fullmakt til å si opp din avtale med nåværende kraftleverandør, og til å ordne alle formaliteter mot din
netteier, med mer.

Hurum Kraft AS kredittvurderer alle nye kunder og kan avslå leveranse eller kreve garanti der det foreligger saklig grunn for det.

Hurum Kraft AS kan si opp kraftavtalen ved manglende betaling.

Bytte av kraftleverandør skjer normalt innen 10 dager etter at vi har mottatt kontrakten, mot at kontrakten er korrekt utfylt.

Ved flytting følger kraftkontrakten deg til ny adresse, og det gis Hurum Kraft AS fullmakt til å hente inn nødvendig informasjon for
å gjennomføre oppstart på ny adresse.

 

Personvern og bruk av informasjon

Vår personvernerklæring inneholder informasjon om hvordan Hurum Kraft AS behandler personopplysninger. Vi anbefaler deg å lese denne.

 

Spesielle forhold for samtlige avtaler

Det er ønskelig at du oppretter elektronisk faktura (eFaktura, avtalegiro og/eller e-postfaktura), men det er ingen krav om dette. Står du uten avtale
om elektronisk faktura sender vi faktura pr. post. I slike tilfeller vil fakturagebyr påløpe.

Vi tar forbehold om prisendringer som følge av endringer i dagens offentlig avgifter/pålegg, samt endringer i øvrige rammebetingelser og annet for
kraftsalgsvirksomhet i sluttbrukermarkedet.

Har du inngått en avtale med bindingstid kan du kjøpe deg ut av denne avtalen. Minimumsbeløp for frikjøp er kr. 500,-

Hurum Kraft AS kan endre priselementer og avtalevilkår, enten ved direkte skriv eller på annet egnet måte.

Dersom du har inngått en tidsavgrenset avtale og ved utløp av avtalen ikke har gitt Hurum Kraft AS aksept på at annen avtale skal fornyes på samme vilkår, eller andre vilkår, vil du overføres til kraftavtalen Spotpris.

Har du penger til gode blir disse trukket i fra på neste regning.  Ønsker du å få beløpet utbetalt, ber vi om at du tar kontakt med oss for utbetaling over konto.

Dersom faktura ikke betales til forfall, påløper renter og evt. gebyrer i henhold til gjeldende lovverk.

Nettleie kommer i tillegg til kraftprisen og faktureres av din lokale netteier eller ved gjennomfakturering.

Angrerett. Etter angrerettloven §18 har du 14 dagers angrefrist ved kjøp av kraft. Angreretten gjelder ikke næringsdrivende.

 

Nærmere avtalebetingelser

 

Fastpris

Avtalen gjelder fast pris på kraft, inklusive gjeldende avgifter til staten.
Kraftpris og kraftpriskontrakten kan ikke endres eller sies opp i avtaleperioden. Kunde kan kjøpe seg fri fra avtalen, se punkt vedr. Frikjøp.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr måler kommer i tillegg.

 

Spotpris

Hurum Kraft AS selger kraften til en forbruksveid gjennomsnittlig dagspris for avregningsperioden + avtalt påslag og gjeldende avgifter. Dagspriser i hht Nordpools områdepris.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr måler kommer i tillegg. 

 

Lavpris

Kraftprisen som tilbys er en standard flytende pris. Prisen følger sesongmessige svingninger, og kan endres av Hurum Kraft AS.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr måler kommer i tillegg.

 

Hurum Kraft GrønnStrøm (Plusskunde)

Hurum Kraft AS selger kraften til en forbruksveid gjennomsnittlig dagspris for avregningsperioden + avtalt påslag og gjeldende avgifter. Dagspriser i hht.
Nordpools områdepris.
Overskuddskraft: Hurum Kraft AS kjøper overskuddskraften fra kunde i henhold til inngått avtale.
Energiforbruket avregnes normalt etterskuddsvis i henhold til faktisk forbruk.
Avtalt fastbeløp pr. mnd. pr måler kommer i tillegg.

 

Avgifter

Prisene som oppgis er inklusive merverdigavgift (25% pr. 01.01.2005) og elsertifikat. I Nordland, Troms og Finnmark er det gjort unntak for
merverdigavgift. Finnmark, samt enkelte kommuner, er unntatt plikt om elsertifikat.

 

 

Personvernerklæring Hurum Kraft

Hurum Kraft AS («Hurum Kraft») fokuserer på å ivareta og beskytte våre kunders personvern. Vi behandler personopplysninger i samsvar med den til enhver tid gjeldende lovgivning, herunder i samsvar med personopplysningsloven og personopplysningsforskriften. Personopplysninger er opplysninger og vurderinger som kan knyttes til deg som kunde.

Denne personvernerklæringen beskriver hvilke personopplysninger vi mottar og samler inn når du bestiller og benytter deg av tjenester fra Hurum Kraft, samt hva vi gjør for å beskytte personopplysningene.

Du bør gjøre deg godt kjent med innholdet av denne personvernerklæringen. Ved å bestille og ta i bruk våre tjenester samtykker du til at vi behandler personopplysninger i henhold til denne personvernerklæringen og de rammer som den til enhver tid gjeldende lovgivning gir.

 

1. Behandlingsansvarlig

Hurum Kraft, ved daglig leder, er behandlingsansvarlig for virksomhetens behandling av dine personopplysninger i forbindelse med alle tjenester som leveres til deg av Hurum Kraft.

 

2. Hvilke personopplysninger vi behandler om deg

2.1 Registrering og innsamling av personopplysninger

Hurum Kraft behandler de personopplysningene du oppgir når du registrerer deg hos oss og opplysninger som du på annen måte frivillig gir fra deg, for eksempel opplysninger om navn, adresse, e-postadresse, mobilnummer, alder, oppvarmingskilder, type og størrelse på bolig samt antall personer i husstanden.

I tillegg samler Hurum Kraft løpende inn og behandler informasjon om ditt kundeforhold hos oss, for eksempel opplysninger om strømforbruk, hvilke strømabonnement du har samt hvilke tilleggstjenester du benytter deg av.

 

2.2 Hva personopplysningene brukes til

Vi bruker personopplysningene for å gi deg de tjenestene du har registrert deg for og for å kunne administrere kundeforholdet, gjennomføre leveransen og faktureringen. Vi kan også benytte personopplysningene for å kunne tilpasse innholdet vi tilbyr til dine interesser, analysere forbruks-/markedstrender og forbedre våre tjenester.

 

2.3 Særlig om bruk av informasjonskapsler

På noen deler av nettsiden hurumkraft.no benyttes informasjonskapsler, såkalte cookies. Dette gjelder eksempelvis på Min side-løsningen, og det opplyses om det på forhånd. Cookies brukes for å gjøre hurumkraft.no mer brukervennlig. Vi bruker ikke cookies for å samle sensitiv personlig informasjon. Du kan til enhver tid gjøre endringer i nettleseren din og blokkere cookies. Ved å blokkere alle cookies kan det være at du mister tilgangen til deler av vår hjemmeside.

 

3. Sammenstilling av personopplysninger

Hurum Kraft forbeholder seg retten til å sammenstille dine personopplysninger med personopplysninger fra andre kunder og opplysninger fra andre kilder. Slik sammenstilling vil alltid skje i anonymisert form, og kan for eksempel danne grunnlag for råd om din energibruk. Det kan tenkes at Hurum Kraft vil bruke de sammenstilte opplysningene for å tilpasse våre tilbud og markedsføringshenvendelser til våre kunder.

 

4. Særlig om bruk av personopplysninger i tilknytning til markedsføring

Vi bruker personopplysninger til å gi deg informasjon om tjenester som du kan ha interesse av. Hvis du er eller har vært kunde av en tjeneste kan du ved vilkårene for tjenesten ha samtykket til å motta elektronisk kommunikasjon som kunde. Hurum Kraft kan da sende deg henvendelser basert på samtykket som du ga i den forbindelse. Hurum Kraft benytter for øvrig telefon, e-post og SMS og andre digitale kommunikasjonskanaler til markedsføring overfor kunder. Denne markedsføringen gjennomføres i henhold til den til enhver tid gjeldende lovgivning. Dersom du ikke ønsker å motta slike henvendelser kan du når som helst gebyrfritt reservere deg mot dette. Dersom du ikke er eller har vært kunde, vil vi benytte elektronisk markedsføring, for eksempel sende nyhetsbrev, dersom du eksplisitt har samtykket til å motta slike markedsføringshenvendelser.

 

5. Oppbevaring og lagring av personopplysninger

Vi oppbevarer personopplysninger i henhold til gjeldende lovgivning og har til enhver tid tiltak for å sikre kravene til konfidensialitet, tilgjengelighet og integritet. Personopplysningene dine vil bare bli lagret så lenge Hurum Kraft har et saklig behov for dette, og under enhver omstendighet ikke lenger enn det som følger av den til enhver tid gjeldende lovgivning. Når Hurum Kraft ikke lenger har et saklig behov for lagring av personopplysninger, vil opplysningene bli slettet eller anonymisert.

 

6. Utlevering av personopplysninger – taushetsplikt

Vi vil ikke utlevere personopplysninger som vedrører deg eller noen i samme husstand til utenforstående, unntatt når utlevering av personopplysningene skjer: a. Med samtykke fra den som opplysningen gjelder, b. Med hjemmel i lov eller forskrift gitt med hjemmel i lov, c. Etter pålegg fra en domstol eller annen myndighet, eller d. Som ledd i betalingsinnkreving mv. hvor det foreligger saklige grunner. Taushetsplikten er likevel ikke til hinder for at Hurum Kraft tilgjengelig gjør ovennevnte personopplysninger for de selskaper som etter avtale med Hurum Kraft forestår den tekniske eller administrative driften av våre tjenester. Når vi gir personopplysninger til selskaper som nevnt her, sikrer vi at disse tredjepartene overholder Hurum Krafts krav til behandling og bruk av personopplysninger og den til enhver tid gjeldende lovgivning og det er inngått databehandleravtale med hvert enkelt selskap.

 

7. Dine rettigheter

Som vår kunde har du følgende rettigheter i forbindelse med vår behandling av dine personopplysninger:

  • Retting: Dersom personopplysningene vi besitter om deg er uriktige, kan du når som helst ta kontakt og kreve at vi retter opp i disse. Retting kan være aktuelt hvor det av ulike årsaker er registrert uriktige opplysninger hos oss om deg som vår kunde.
  • Innsyn: Ønsker du å vite mer om hvilke personopplysninger vi behandler om deg kan du ta kontakt med oss.
  • Sletting: Du kan når som helst be oss om å slette dine personopplysninger, noe vi vil respektere og følge med mindre vi av andre grunner er pålagt å oppbevare dine personopplysninger eller har et annet behandlingsgrunnlag for å oppbevare disse. Som eksempel kan vi være pålagt å oppbevare personopplysninger på grunn av regler i bokføringsloven. Merk imidlertid at vi er avhengig av å behandle visse personopplysninger om deg for å kunne levere våre tjenester.
  • Dataportabilitet: Hvor vi behandler personopplysninger om deg basert på samtykke eller for å gjennomføre en avtale, kan du be oss om å utlevere personopplysningene til deg eller til en tredjepart du ønsker skal få tilgang til disse dataene.
  • Begrensning av behandlingen: Du kan i samsvar med personvernlovgivningen også kreve at vår behandling av dine personopplysninger begrenses, dersom vilkårene for dette etter personvernlovgivningen er oppfylt. Dersom behandlingen begrenses, vil dine personopplysninger kun lagres. Dette gjelder imidlertid ikke dersom du til tross for begrensning har samtykket til en annen form for behandling, eller slik viderebehandling kan skje med et annet behandlingsgrunnlag (eksempelvis for å forfølge et rettskrav).
  • Innsigelsesrett: Dersom vilkårene etter personvernlovgivningen er oppfylt kan du også protestere mot visse behandlingsaktiviteter vi foretar. Dersom du inngir en slik protest, vil vi ikke lenger behandle disse personopplysningene, med mindre vi kan påvise at det foreligger tvingende berettigede grunner for videre behandling. Dersom du ønsker å gjøre en av dine rettigheter gjeldende kan du ta kontakt med oss. Kontaktinformasjon finner du nederst på siden. Vi gjør oppmerksom på at vi kan bli nødt til å be deg om å identifisere deg, eventuelt å benytte en annen kommunikasjonskanal ettersom vi kan ha et behov for å sikre at du er den du utgir deg for å være.

 

8. Revisjon av denne personerklæringen

Vi kan endre denne personvernerklæringen dersom: a. Behandlingen av personopplysninger endres, eller b. Revisjon anses nødvendig grunnet endring i lover eller forskrifter gitt i medhold av lov. Hurum Kraft vil gjøre enhver endring godt synlig, men vi anbefaler på generelt grunnlag at du leser denne personvernerklæringen med jevnlige mellomrom ved besøk på våre hjemmesider.

 

9. Henvendelser

Du er velkommen til å kontakte Hurum Kraft hvis du ønsker mer informasjon om hvordan dine personopplysninger behandles eller du ønsker å benytte deg av rettighetene dine: Send oss din henvendelse her eller ring telefon 32792000